Sport Vlaanderen in zee met Panega Sports

Met Sport Vlaanderen heeft Panega Sports een eerste klant te pakken. Topsportfederaties binnen Sport Vlaanderen kunnen vanaf vandaag gebruik maken van een datavolgsysteem van hun topsporters. Dat systeem stelt het volledige interdisciplinaire team rond een topsporter in staat om hem of haar beter te begeleiden.

In de topsport zit het verschil tussen zilver en goud in details. Daarom volstaat het bijvoorbeeld niet om toptrainingsinfrastructuur en omkadering te voorzien om de prestaties van onze topsporters te verbeteren. Met een datavolgsysteem vullen we een leemte in de efficiënte begeleiding van onze topsporters. Het volledige interdisciplinaire team rond een topsporter zal op elk moment alle data over zijn topsporter kunnen raadplegen.

Topsportfederaties zijn vragende partij om van hun topsporters alle beschikbare data te allen tijde ter beschikking te hebben. Het gaat om videodata, medische data, testresultaten, prestaties, trainingen en planning. Als het hele interdisciplinaire team rond een topsporter altijd meteen over al deze informatie beschikt, kan de begeleiding sneller en efficiënter verlopen. Ze stelt hen in staat om binnen het team snel en correct te communiceren, beslissingen te nemen en bij te sturen. Topsporters kunnen veel makkelijker groeien in een omgeving waarin al hun gegevens worden bijgehouden, gerapporteerd en geanalyseerd.

Sporten zoals kajak en G-sport bijvoorbeeld hebben andere noden om hun topsporters te kunnen opvolgen in vergelijking met bijvoorbeeld tennis en voetbal. Vandaag zijn die kleinere sporten aangewezen op niet-sporttakspecifieke systemen. Om elke erkende topsportfederatie maximaal te ondersteunen, kan alleen een systeem op maat voor het verschil zorgen om de tegenstander te verslaan.

“Alle sectoren, waaronder ook de sportsector, ervaren op vandaag een tsunami aan data. Met Panega Sportsbieden we alle sporten, hun clubs en federaties de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hun data te beheren, te analyseren en te visualiseren. We zijn dan ook zeer trots dat @SportVlaanderen ons als partner aan boord haalt, om onze Vlaamse topsporters nóg beter te ondersteunen!” – Frederik Derdin

Samen met de topsportfederaties is Sport Vlaanderen op zoek gegaan naar een partner die dat technisch mogelijk kan maken. Die partner is de Cronos Groep geworden. Zij zorgen ervoor dat de topsportfederaties een stabiel en op maat ontwikkeld atleetvolgsysteem zullen kunnen gebruiken tot aan de Olympische cyclus van Parijs 2024. Een eerste versie zullen ze al kunnen gebruiken in de helft van 2019. Ook het BOIC doet mee. De medische module zal op de Olympische Spelen van Tokio worden ingezet om team Belgium ter plaatse beter te begeleiden.

De Cronos Groep is geen onbekende speler op de sporttechnologie-markt. Ze bewezen hun kunde al met SoccerLAB, TennisLife en InTheRace. Panega Sports is de jongste telg in het sportportfolio van de Cronos Groep, en die wordt in samenwerking met Sport Vlaanderen verder uitgebreid om alle erkende topsportfederaties in hun data-managementbehoeften te ondersteunen.

Over Sport Vlaanderen: De sportadministratie van de Vlaamse overheid. Onze missie? Zo veel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen, en het liefst hun leven lang. Topsporters vinden in Sport Vlaanderen een centraal aanspreekpunt voor al hun besognes. Alle mogelijkheden, opleidingen en ondersteuning voor topsport verzameld op één plek maakt het voor de topsporter eenvoudiger en vooral efficiënter om al zijn ambities waar te maken.

Over Panega Sports
In topsport geldt maar één ding: de knalprestatie op de wedstrijddag. Wereldwijd zijn clubs en federaties dan ook continue op zoek naar methodes om hun atleten en teams nóg beter te ontwikkelen.
Met het “athlete management system” van Panega Sports bieden we hen de mogelijkheid om al hun data te centraliseren, analyseren en visualiseren, hetgeen leidt tot objectievere beslissingen.
Panega Sports maakt onderdeel uit van De Cronos Groep, dat met méér dan 6000 medewerkers continue inzet op innovatie en ondernemerschap.

De Cronos Groep
De Cronos Groep werd opgericht in 1991 met als doel een platform te zijn voor talentvolle mensen die willen doorgroeien in hun carrière met de mogelijkheid om zelf ondernemer te worden. Binnen De Cronos Groep werken we als een team samen om de meest vooruitstrevende ideeën vorm te geven. We zijn een innovatief netwerk met een oprechte focus op het ondernemerschap. Met meer dan 6000 medewerkers die sterk staan in ICT, marketing en communicatie groeit De Cronos Groep al meer dan een kwarteeuw op een duurzame manier.